Logo
digitalizace starších lokomotiv

Vzhledem k tomu, že tento článek je určen pro začínající modeláře a pro ty, kteří nemají s digitalizací žádné zkušenosti, dovolím si připojit trošku teorie – co to vlastně ta digitalizace je: Digitalizací se rozumí vybavení lokomotivy elektronickým obvodem – dekodérem. Prakticky to znamená, že se musí odstranit veškeré propojení mezi sběrači na kolech, motorem a osvětlením. To může být někdy problém - zejména u lokomotiv s kovovým rámem. Přerušení propojení doporučuji důkladně prověřit, neboť pokud by nebylo důsledně realizováno a připojili bychom dekodér, může po připojení na napájecí napětí dojít k jeho nenávratnému poškození. Schéma zapojení dekodéru znázorňuje následující obrázek:


Barvy vodičů jsou standardizovány.

V první řadě je třeba rozhodnout se, zda je digitalizace účelná. O rentabilitě je možno mluvit v tom případě, že prostředky do vozidla vložené přinesou rozumný výsledek v tom směru, že lokomotivu bude možno provozovat na digitálním kolejišti. Aby byl výsledek uspokojivý, lokomotiva musí mít v pořádku motor – neojeté uhlíky, nezanesený kolektor. Dále musí mít čistá dvojkolí, správně najustované a čisté sběrače proudu. Musí být promazaná (ne přemazaná). Pokud toto splňuje, je možno přistoupit k digitalizaci. Jedná-li se ale o model „vyběhaný“, který již není v příliš dobré kondici, který v analogovém režimu nevykazuje perfektní jízdní vlastnosti, nedoporučuji ho digitalizovat. Výsledek nebude stát za nic a model nebude dobře na digitálním kolejišti jezdit.

Dále si ukážeme postup digitalizace na lokomotivě BR86 ze starší produkce firmy Tillig.
Lokomotiva byla téměř nejetá a nebyla proto jako většina jeho „kolegů“ díky zanedbané údržbě pro digitalizaci nevhodná. Nejprve byla pečlivě promazána, takže v analogovém provozu jela klidně, relativně potichu a rozjížděla se od malé rychlosti. Po sejmutí skříně je nutno stanovit „strategii“. To znamená rozhodnout se, kam umístíme dekodér, kudy povedeme vodiče, jak napájet osvětlení.Z motoru, připojeného na dekodér, je nutno odstranit odrušovací prvky – cívky a kondenzátor. Prostor po cívkách je ideální místo pro montáž dekodéru. Abychom mohli demontovat původní elektroinstalaci, je nutno odstranit závaží.

Následně lze odpájet všechny propojovací prvky včetně odrušovacího kondenzátoru.Do lokomotivy bude montován dekodér firmy ESU. Obecně je potřeba zkontrolovat, zda je maximální zatížení dekodéru vyšší, než proud motoru při maximálním zatížení. Pro náš model jsme použili dekodér ESU 54684.Dekodér je potřeba nejprve připevnit oboustrannou lepicí páskou tak, aby se po smontování modelu v něm nepohyboval.Následně je možno zapojit dekodér podle schématu, uvedeného výše. BR86 nemá přední a zadní světla, ale osvětlení je realizováno jednou žárovkou tak, že svítí všechna světla najednou. Na přání zákazníka jsme nechali původní osvětlení. Pro napájení byl použit modrý a bílý vodič. Žlutý vodič nepoužijeme. Jeho konec je proto nutno izolovat, aby nedošlo k náhodnému dotyku s nějakou částí lokomotivy. Mohlo by dojít k poškození dekodéru.Nyní je možno model vyzkoušet v jízdě.


Jízda funguje bez problémů, ještě je nutno doladit osvětlení. Žárovka je napojena na bílý vodič. Svítí tedy pouze při jízdě vpřed. Zachováme původní, i když nemodelové osvětlení – model bude svítit bez ohledu na směr jízdy. K tomu použijeme tabulku Přiřazení funkcí. Na CV330 je definováno přiřazení funkce F0 (světlo) přednímu a zadnímu světlu v závislosti na směru jízdy. Změnou CV330 na 1 zabezpečíme, že světlo bude svítit po zapnutí F0 bez závislosti na směru jízdy.Vzhledem k tomu, že model je vybaven původní 12V žárovkou, snížíme intenzitu osvětlení zapsáním hodnoty 20 do CV262 (viz návod dekodéru). Po vyzkoušení nastavení je možno přidělat skříň lokomotivy a znovu vyzkoušet všechny funkce.

Výše popsaný způsob představuje nejjednodušší způsob digitalizace. Malá náročnost je dána jednak dostatečným prostorem po odstraněných tlumivkách pro dekodér a jednak osvětlením žárovkou. Zapojení osvětlení diodami může způsobit malé komplikace vzhledem k nutnosti zapojit LED se správnou polaritou. To je ale téma pro další článek.

zdroj: Ing. Vladimír Švígler

www.happymodel.cz

Logo
Ivana Karlíčková
Pondělí - Pátek 13 - 18 hod.
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz