Logo
Světelná návěstidla ČSD , ČD, ŽSR - typ AŽD

 

XX-100 - Samostatná předvěst

Návěstidlo samostatná předvěst je návěstidlo, které předvěstí návěst následujícího hlavního návěstidla (vzdálenost mezi samostatnou předvěstí a hlavním návěstidlem musí být nejméně: 400m pro tratě s rychlostí do 60km/h, 700m pro tratě s rychlostí 60 – 100km/h, 1000m pro tratě s rychlostí 100 – 160km/h)

Předvěst stojící před vjezdovým, cestovým nebo odjezdovým návěstidlem je označena tabulí s šikmými překříženými pruhy. Předvěst stojící před oddílovým a krycím návěstidlem je označena tabulí s překříženým vodorovným a svislým pruhem. Před předvěstí se umisťují po 100 metrech tabule se čtyřmi, třemi, dvěma a jedním pruhem upozorňující na blížící se předvěst. Toto návěstidlo je možné umístit například před vjezdovým návěstidlem, na kterém nelze zobrazit návěst “Volno” Tato situace může vzniknout při vjezdu do stanice do které se vjíždí z odbočky, tedy sníženou rychlostí..

Světelná návěstidla se ve skutečném provozu používají i různě tvarovaná nebo zmenšená. Většinou tomu tak bývá z prostorových důvodů (na nástupištích, v obloucích tratě apod.)Takto upravená návěstidla lze rovněž vyrobit.

Zde je několik variant:

100            101               102            1003           1004            1013           1014           1023           1024         105
semafory AŽD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XX-110 - Cestové návěstidlo

Cestová návěstidla se umisťují na dopravních kolejích určených pro projíždění vlaků mezi jednotlivými částmi rozsáhlejších stanic. Na tomto cestovém návěstidle svítí trvale návěst “VOLNO”

Toto návěstidlo bylo vytvořeno na základě objednávky a ve skutečném provozu se nepoužívá

(pokud máte informace o použití tohoto návěstidla ve skutečnosti prosím kontaktujte mne a já je zde doplním ,děkuji)

110             111                  112           1103           1104         1113            1114           1123            1124          115
semafory AŽD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XX-120 - Cestové návěstidlo

Cestová návěstidla se umisťují na dopravních kolejích určených pro projíždění vlaků mezi jednotlivými částmi rozsáhlejších stanic. Na tomto cestovém návěstidle svítí trvale návěst “STŮJ”a je možné ho umístit pouze u slepé (kusé) koleje, kde je potřeba zvýraznit ukončení této koleje.

Světelná návěstidla se ve skutečném provozu používají i různě tvarovaná nebo zmenšená. Většinou tomutak bývá z prostorových důvodů (na nástupištích, v obloucích tratě apod.)Takto upravená návěstidla lze rovněž vyrobit.

Zde je několik variant

120                    121            122           1203          1204         1213         1214          1223           1224            125
semafory AŽD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XX-200 - Samostatná předvěst opakovací

Návěstidlo samostatná předvěst opakovací je návěstidlo, které se zřizuje tam, kde nelze dosáhnout předepsané dohlednosti hlavního návěstidla nebo kde je to potřeba z jiných důvodů. Opakovací předvěst stojící před vjezdovým, cestovým nebo odjezdovým návěstidlem se neoznačuje tabulí jako samostatné předvěsti.

Tuto samostatnou opakovací předvěst je možné použít např. místo samosatné předvěsti ( kat.č.100) tam ,kde z prostorových důvodů není možné použít právě tuto předvěst nebo pro zopakování návěsti z předchozí samostatné předvěsti.

200                  201            202           2003           2004           2013          2014          2023          2024           205
semafory AŽD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XX-210 - Samostatná předvěst

Návěstidlo samostatná předvěst je návěstidlo, které předvěstí návěst následujícího hlavního návěstidla (vzdálenost mezi samostatnou předvěstí a hlavním návěstidlem musí být nejméně: 400m pro tratě s rychlostí do 60km/h, 700m pro tratě s rychlostí 60 – 100km/h, 1000m pro tratě s rychlostí 100 – 160km/h)

Předvěst stojící před vjezdovým, cestovým nebo odjezdovým návěstidlem je označena tabulí s šikmými překříženými pruhy. Předvěst stojící před oddílovým a krycím návěstidlem je označena tabulí s překříženým vodorovným a svislým pruhem. Před předvěstí se umisťují po 100 metrech tabule se čtyřmi, třemi, dvěma a jedním pruhem upozorňující na blížící se předvěst.Tato samostatná předvěst se nejčastěji používá pro předvěstění návěstí na vjezdových návěstidlech před stanicí.

Světelná návěstidla se ve skutečném provozu používají i různě tvarovaná nebo zmenšená. Většinou tomu tak bývá z prostorových důvodů (na nástupištích, v obloucích tratě apod.)Takto upravená návěstidla lze rovněž vyrobit.

Zde je několik variant

210                  211            212             2103           2104         2113         2114         2123          2124           215
semafory AŽD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XX-220 - Cestové návěstidlo

Cestová návěstidla se umisťují na dopravních kolejích určených pro projíždění vlaků mezi jednotlivými částmi rozsáhlejších stanic. Toto návěstidlo je možné použít u dopravních kolejí koncových či úvraťových stanic, ze kterých není možný odjezd na širou trať a odjezd je řešen jen v posunovém režimu.

220                  221            222           2203            2204         2213            2214          2223           2224        225
semafory AŽD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XX-230 - Seřaďovací návěstidlo

Seřaďovací návěstidla se většinou nepoužívají ve stanicích se starším zabezpečovacím zařízením,s nižší frekvencí provozu, kde veškerý posun zajišťují lokomotivy manipulačních vlaků a tam, kde není předpoklad, že by posun ohrožoval vlakovou cestu jiného vlaku. Souhlas k posunu dává výpravčí a jízda vozidel se řídí ručními návěstmi. U starších zabezpečovacích systémů se seřaďovací návěstidla používala hlavně v místech, kde se z části stanice určené pro posun (koleje pro řazení vlaků, pro nakládku a vykládku, lokomotivní depo apod.) vjíždělo do dopravních kolejí.Ve většině stanic s reléovými zabezpečovacími zařízeními, které hlídají veškeré možné cesty jak pro vlak, tak pro posun, se seřaďovací návěstidla umisťují na všechna místa, kde je potřeba krýt vlakové cesty a také na místa, kde je potřeba posunový díl z nějakého důvodu zastavit nebo kde se často mění směr jízdy apod. Jsou závislá na hlavních návěstidlech, nejde tedy postavit posunovou cestu současně s vlakovou cestou pro vjezd nebo odjezd vlaku na stejnou kolej nebo v případech, kdy by se tyto cesty křížili. Seřaďovací návěstidla se umisťují u manipulačních kolejí. Na stožáru se střídají modré a bílé pruhy stejné šířky a návěstidlo platí jen pro posun (z manipulačních kolejí je odjezd na širou trať zakázán).

230                   231             232            2303          2304         2313          2314            2323         2324         235
semafory AŽD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XX-240 - Vjezdové návěstidlo

Vjezdové návěstidlo platí jen pro jízdu vlaku, neplatí pro posun. Na stožáru se střídají červené a bílé pruhy stejné šířky. Vjezdová návěstidla kryjí stanici (odbočku) proti vjezdu vlaku z šité trati a ohraničují prostor stanice. Umisťují se na takovou vzdálenost od krajní výhybky, aby byl zajištěn dostatečný prostor (výtažná délka) pro posunující soupravu, protože při posunu posunující díl nesmí přejet za vjezdové návěstidlo. Místo kam nejdále může čelo posunující soupravy dosáhnout je označeno označníkem. U moderních zabezpečovacích zařízeních může být označník nahrazen seřaďovacím návěstidlem. V případě, že výtažná délka končí v tunelu, umisťuje se vjezdové návěstidlo před tunelem. Návěstní znaky, které vjezdové návěstidlo zobrazuje závisí na situaci ve stanici.

Toto návěstidlo je zjednodušené a je možné ho použít např. na lokálních tratích.

240                    241            242          2403          2404          2413          2414            2423         2424          245
semafory AŽD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XX-250 - Odjezdové návěstidlo

Odjezdová návěstidla zakazují a povolují odjezd vlaku ze stanice. Podle důležitosti a frekvence dopravy ve stanici se staví na každém zhlaví jedno skupinové odjezdové návěstidlo přibližně v úrovni námezníku krajní výhybky (skupinové návěstidlo by mělo být doplněno čtvercovou deskou s černým orámováním, na desce je černý pruh směřující z levého dolního do pravého horního rohu.)

Pokud je skupinových návěstidel několik (pro účelně rozdělené skupiny dopravních kolejí), staví se před spojením kolejí každé skupiny. Ve stanicích s vysokou hustotou provozu se staví pro každou dopravní kolej samostatně. Odjezdová návěstidla se nestaví u kolejí manipulačních, protože z těch nesmí vlak odjet na širou trať. Světelná návěstidla osazená bílým světlem a stožárem označeným červenými a bílými pruhy nestejné šířky jsou odjezdová návěstidla sloučená se seřaďovacími a platí pro jízdu vlaku i posun.

Toto návěstidlo lze použít i jako cestové návěstidlo. Cestová návěstidla se umisťují na dopravních

kolejích určených pro projíždění vlaků mezi jednotlivými částmi rozsáhlejších stanic.Toto návěstidlo je zjednodušené a je možné ho použít např. na lokálních tratích.

250                   251           252           2503         2504           2513             2514         2523           2524        255
semafory AŽD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XX-260 - Seřaďovací návěstidlo opakovací

Opakovací seřaďovací návěstidlo je návěstidlo, které je zřizováno pro potřebu předvěstění návěsti

světelného seřaďovacího návěstidla, v případě nepříznivých rozhledových poměrů. Seřaďovací návěstidla se většinou nepoužívají ve stanicích se starším zabezpečovacím zařízením, s nižší frekvencí provozu, kde veškerý posun zajišťují lokomotivy manipulačních vlaků a tam, kde není předpoklad, že by posun ohrožoval vlakovou cestu jiného vlaku. Souhlas k posunu dává výpravčí a jízda vozidel se řídí ručními návěstmi. U starších zabezpečovacích systémů se seřaďovací návěstidla používala hlavně v místech, kde se z části stanice určené pro posun (koleje pro řazení vlaků, pro nakládku a vykládku, lokomotivní depo apod.) vjíždělo do dopravních kolejí.

Ve většině stanicích s releovými zabezpečovacími zařízeními, které hlídají veškeré možné cesty jak pro vlak, tak pro posun, se seřaďovací návěstidla umisťují na všechna místa, kde je potřeba krýt vlakové cesty a také na místa, kde je potřeba posunový díl z nějakého důvodu zastavit nebo kde se často mění směr jízdy apod. Jsou závislá na hlavních návěstidlech, nejde tedy postavit posunovou cestu současně s vlakovou cestou pro vjezd nebo odjezd vlaku na stejnou kolej nebo v případech, kdy by se tyto cesty křížili. Seřaďovací návěstidla se umisťují u manipulačních kolejí. Na stožáru se střídají modré a bílé pruhy stejné šířky a návěstidlo platí jen pro posun (z manipulačních kolejí je odjezd na širou trať zakázán).

260                  261            262            2603          2604         2613              2614          2623         2624          265
semafory AŽD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo
Ivana Karlíčková
Po.- St.: po telef.dohodě Čt. - Pá. 13 - 18 hod.
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz