Logo
Světelná návěstidla ČSD , ČD, ŽSR - typ AŽD

 

 

 

XX-310 - Samostatná předzvěst opakovací

Návěstidlo samostatná předvěst opakovací je návěstidlo, které se zřizuje tam, kde nelze dosáhnout předepsané dohlednosti hlavního návěstidla nebo kde je to potřeba z jiných důvodů. Opakovací předvěst stojící před vjezdovým, cestovým nebo odjezdovým návěstidlem se neoznačuje tabulí jako samostatné předvěsti.

Tuto samostatnou opakovací předvěst je možné použít např. místo samosatné předvěsti ( kat.č.210) tam ,kde z prostorových důvodů není možné použít právě tuto předvěst nebo pro zopakování návěsti z předchozí samostatné předvěsti.

Světelná návěstidla se ve skutečném provozu používají i různě tvarovaná nebo zmenšená. Většinou tomu tak bývá z prostorových důvodů (na nástupištích, v obloucích tratě apod.) Takto upravená návěstidla lze rovněž vyrobit. Zde je několik variant

310                   311           312           3103            3104           3113         3114          3123         3124           315
semafory AŽD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XX-320 - Kmenové spádovištní návěstidlo

Kmenové spádovištní návěstidlo je návěstidlo umístěné přímo na svážném pahrbku. Svážný pahrbek je vyvýšené kolejové pole, má tvar menšího hrbolu a používá se na velkých seřaďovacích nádražích, ve velkých dopravních uzlech, pro rychlé rozdělení nákladních vlakových souprav přijíždějících z různých směrů a následnému sestavení nových vlaků odjíždějících na různé směry. Na stožáru se střídají modré a bílé pruhy stejné šířky a návěstidlo platí jen pro posun na svážném pahrbku.

320                  321            322            3203          3204          3213          3214            3223          3224        325
semafory AŽD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XX-330 - Spádovištní opakovací návěstidlo

Spádovištní opakovací návěstidlo je návěstidlo před kmenovým spádovištním návěstidlem, které opakuje nebo předvěstí návěsti kmenového spádovištního návěstidla a je zřizováno v případě nepříznivých rozhledových poměrů. Kmenové spádovištní návěstidlo je návěstidlo umístěné přímo na svážném pahrbku. Svážný pahrbek je vyvýšené kolejové pole, má tvar menšího hrbolu a používá se na velkých seřaďovacích nádražích, ve velkých dopravních uzlech, pro rychlé rozdělení nákladních vlakových souprav přijíždějících z různých směrů a následnému sestavení nových vlaků odjíždějících na různé směry. Na stožáru se střídají modré a bílé pruhy stejné šířky a návěstidlo platí jen pro posun na svážném pahrbku.

330                  331           332            3303           3304         3313            3314          3323          3324          335
semafory AŽD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XX-340 - Vjezdové návěstidlo

Vjezdové návěstidlo platí jen pro jízdu vlaku, neplatí pro posun. Na stožáru se střídají červené a bílé pruhy stejné šířky. Vjezdová návěstidla kryjí stanici (odbočku) proti vjezdu vlaku z šité trati a ohraničují prostor stanice. Umisťují se na takovou vzdálenost od krajní výhybky, aby byl zajištěn dostatečný prostor (výtažná délka) pro posunující soupravu, protože při posunu posunující díl nesmí přejet za vjezdové návěstidlo. Místo kam nejdále může čelo posunující soupravy dosáhnout je označeno označníkem. U moderních zabezpečovacích zařízeních může být označník nahrazen seřaďovacím návěstidlem. V případě, že výtažná délka končí v tunelu, umisťuje se vjezdové návěstidlo před tunelem. Návěstní znaky, které vjezdové návěstidlo zobrazuje závisí na situaci ve stanici.

Toto návěstidlo je zjednodušené a je možné ho použít např. na lokálních tratích.Umožňuje využít přivolávací návěst, do odbočky se vjíždí traťovou rychlostí která je shodná pro všechny dopravní koleje (zpravidla 40 km/h)

340                   341            342           3403          3404           3413          3414          3423          3424         345
semafory AŽD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XX-350 - Odjezdové návěstidlo

Odjezdová návěstidla zakazují a povolují odjezd vlaku ze stanice. Podle důležitosti a frekvence dopravy ve stanici se staví na každém zhlaví jedno skupinové odjezdové návěstidlo přibližně v úrovni námezníku krajní výhybky (skupinové návěstidlo by mělo být doplněno čtvercovou deskou s černým orámováním, na desce je černý pruh směřující z levého dolního do pravého horního rohu.)

Pokud je skupinových návěstidel několik (pro účelně rozdělené skupiny dopravních kolejí), staví se před spojením kolejí každé skupiny. Ve stanicích s vysokou hustotou provozu se staví pro každou dopravní kolej samostatně. Odjezdová návěstidla se nestaví u kolejí manipulačních, protože z těch nesmí vlak odjet na širou trať. Světelná návěstidla osazená bílým světlem a stožárem označeným červenými a bílými pruhy nestejné šířky jsou odjezdová návěstidla sloučená se seřaďovacími a platípro jízdu vlaku i posun.

Toto návěstidlo lze použít i jako cestové návěstidlo. Cestová návěstidla se umisťují na dopravních kolejích určených pro projíždění vlaků mezi jednotlivými částmi rozsáhlejších stanic. Toto návěstidlo je zjednodušené a je možné ho použít např. na lokálních tratích. Umožňuje využít přivolávací návěst a zabezpečený posun, odjíždí se traťovou zychlostí (zpravidla 40 km/h)

350                  351            352            3503          3504           3513           3514          3523          3524          355
semafory AŽD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XX-360 - Oddílové návěstidlo - tříznaký autoblok

Oddílové návěstidlo je návěstidlo které ohraničuje a kryje prostorové oddíly na širé trati.Na frekventovanějších tratích je nutné, aby se na traťové úseky mezi sousedními stanicemi vešlo několik vlaků jedoucích stejným směrem. Z tohoto důvodu je trať rozdělena na oddíly. U starších tratí stojí mezi traťovými oddíly hradla, hradlo obsluhuje pracovník, který telefonem zjišťuje, jestli je jeho oddíl volný, a podle toho nastavuje návěstidla. Tato návěstidla jsou hlavní návěstidla s červenobílým stožárem, značená jako vjezdová, a před každým stojí samostatná předvěst.

Zdokonalením tohoto způsobu řízení je tzv. autoblok. Autoblok je zařízení, které pomocí kolejových kontaktů registruje průjezd vlaku a podle toho automaticky nastavuje návěstidla. Ta jsou značena jako oddílová s bílým nebo stříbřitě šedým stožárem, a každé slouží jako předvěst následujícího. Poslední oddílové návěstidlo v traťovém úseku je předvěstí vjezdového návěstidla stanice a je označeno terčíkem (bílá čtvercová tabulka s černým kruhem a černou tečkou uprostřed) Na dvojkolejných tratích je pravidlem že se jezdí po pravé koleji ve směru jízdy. Oddílová návěstidla jsou proto umístěna vpravo. Je však možné za určitých podmínek jet i po levé koleji. Pro tento případ jsou návěstidla umístěna vlevo (včetně vjezdového před stanicí). Proto je možné postavit tzv. oboustranná návěstidla, tedy návěstidlo s jedním stožárem a se dvěmi, k sobě “zády” otočenými, deskami s návěstními znaky. Takové návěstidlo má objednávací kód složený např. XX-360/360

360                  361           362             3603          3604          3613          3614           3623          3624          365
semafory AŽD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XX-360P - Oddílové návěstidlo - autoblok

(poslední před vjezdovým-”předvěst”)

360P               361P          362P         3603P        3604P        3613P         3614P       3623P       3624P         365P
semafory AŽD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XX-370 - Vložené návěstidlo

Vložená návěstidla jsou nejstarším typem světelných návěstidel. Můžeme se sním setkat ve stanicích s jedním odjezdovým návěstidlem, kde je odjezdové zhlaví málo přehledné a není zajištěna dobrá viditelnost odjezdového návěstidla. V takových stanicích se vložená návěstidla umisťují na konce dopravních kolejí a jsou platná pro jízdu vlaku i posun. Vložená návěstidla disponují odlišnou signalizací. Kromě návěsti “Posun dovolen”,”Posun zakázán” a “Stůj”, které jsou shodné se standardní signalizací (přičemž na vloženém návěstidle často svítí “Posun zakázán” a “Stůj” najednou) existuje ještě návěst zvaná “Hlavní návěstidlo dovoluje jízdu”. Toto je jediná návěst umožňující jízdu kolem vloženého návěstidla a informuje strojvedoucího, že má postavenou cestu ze své koleje a na odjezdovém návěstidle svítí cokoliv kromě “Stůj” a “Posun zakázán/povolen”. Vložené návěstidlo také může být zhasnuté a pak má stejný význam jako signál “Stůj”. Stanice v níž se nachází vložená návěstidla, musí mít u svého vjezdového návěstidla tabuli na níž je vykřičník.

370                   371            372           3703          3704          3713          3714              3723         3724         375
semafory AŽD
 

 

 

 

 

 XX-380 - Vjezdové návěstidlo

Vjezdové návěstidlo platí jen pro jízdu vlaku, neplatí pro posun. Na stožáru se střídají červené a bílé pruhy stejné šířky. Vjezdová návěstidla kryjí stanici (odbočku) proti vjezdu vlaku z šité trati a ohraničují prostor stanice. Umisťují se na takovou vzdálenost od krajní výhybky, aby byl zajištěn dostatečný prostor (výtažná délka) pro posunující soupravu, protože při posunu posunující díl nesmí přejet za vjezdové návěstidlo. Místo kam nejdále může čelo posunující soupravy dosáhnout je označeno označníkem. U moderních zabezpečovacích zařízeních může být označník nahrazen seřaďovacím návěstidlem. V případě, že výtažná délka končí v tunelu, umisťuje se vjezdové návěstidlo před tunelem. Návěstní znaky, které vjezdové návěstidlo zobrazuje závisí na situaci ve stanici.

Toto návěstidlo je zjednodušené a je možné ho použít např. na lokálních tratích. Neumožňuje využít přivolávací návěst, je však možné rozlišit vjezd na hlavní kolej a jízdu do odbočky (sníženou rychlostí 40 km/h)

380                  381            382           3803          3804           3813          3814           3823          3824           385
semafory AŽD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XX-390 - Odjezdové návěstidlo

Odjezdová návěstidla zakazují a povolují odjezd vlaku ze stanice. Podle důležitosti a frekvence dopravy ve stanici se staví na každém zhlaví jedno skupinové odjezdové návěstidlo přibližně v úrovni námezníku krajní výhybky (skupinové návěstidlo by mělo být doplněno čtvercovou deskou s černým orámováním, na desce je černý pruh směřující z levého dolního do pravého horního rohu.) Pokud je skupinových návěstidel několik (pro účelně rozdělené skupiny dopravních kolejí), staví se před spojením kolejí každé skupiny. Ve stanicích s vysokou hustotou provozu se staví pro každou dopravní kolej samostatně. Odjezdová návěstidla se nestaví u kolejí manipulačních, protože z těch nesmí vlak odjet na širou trať. Světelná návěstidla osazená bílým světlem a stožárem označeným červenými a bílými pruhy nestejné šířky jsou odjezdová návěstidla sloučená se seřaďovacími a platí pro jízdu vlaku i posun.

Toto návěstidlo lze použít i jako cestové návěstidlo. Cestová návěstidla se umisťují na dopravních kolejích určených pro projíždění vlaků mezi jednotlivými částmi rozsáhlejších stanic. Toto návěstidlo je zjednodušené a je možné ho použít např. na lokálních tratích. Neumožňuje využít přivolávací návěst, je však možné rozlišit odjezd z hlavní koleje a z odbočky (sníženou rychlostí 40 km/h)

390                391              392           3903          3904          3913           3914          3923           3924         395
semafory AŽD

Logo
Ivana Karlíčková
Pondělí - Pátek 13 - 18 hod.
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz